Հույսը լավ նախաճաշ է, բայց վատ ընթրիք։

Հույսը լավ նախաճաշ է, բայց վատ ընթրիք: