Երբ զնդանին միանգամից շատ մարդ է հարվածում, նրանք պետք է կարգ պահպանեն։

Երբ զնդանին միանգամից շատ մարդ է հարվածում, նրանք պետք է կարգ պահպանեն։