Սրատես է միայն սիրտը. ամենից գլխավորն աչքերով չես տեսնի։

Սրատես է միայն սիրտը. ամենից գլխավորն աչքերով չես տեսնի։