Վիրավորողին հատուկ է ատել նրան, ում նա վիրավորել է։

Վիրավորողին հատուկ է ատել նրան, ում նա վիրավորել է։