Բարոյական տառապանքն անպայման թեթևանում է, եթե նրան ուղեկցում է ֆիզիկական տառապանքը։

Բարոյական տառապանքն անպայման թեթևանում է, եթե նրան ուղեկցում է ֆիզիկական տառապանքը։