Բարելավեք մարդկանց կյանքի պայմանները, և մարդիկ կդառնան ավելի լավը, որպեսզի արժանի լինեն այդ պայմաններին։

Բարելավեք մարդկանց կյանքի պայմանները, և մարդիկ կդառնան ավելի լավը, որպեսզի արժանի լինեն այդ պայմաններին։