Ով քիչ է մտածում, նա սխալներ շատ է թույլ տալիս։

Ով քիչ է մտածում, նա սխալներ շատ է թույլ տալիս։