Չի կարելի սպանել ժամանակը, վնաս չտալով հավերժությա՜նը:

Հնարավոր չէ սպանել ժամանակը, վնաս չտալով հավերժությա՜նը: