Ինչ ասես, որ չի թուլացնում ամենակործան ժամանակը:

Ինչ ասես, որ չի թուլացնում ամենակործան ժամանակը: