Ամենազորեղ ատելությունը ամենազորեղ սիրո ծնունդն է:

Ամենազորեղ ատելությունը ամենազորեղ սիրո ծնունդն է: