Խանդի զգացմունքի մեջ ավելի շատ ինքնասիրություն կա, քան սեր։

Խանդի զգացմունքի մեջ ավելի շատ ինքնասիրություն կա, քան սեր։