Երբեք այնքան դժբախտ չես լինում, որքան դա թվում է։

Երբեք այնքան դժբախտ չես լինում, որքան դա թվում է։