Մահվան ահը վատթար է բուն մահից։

Մահվան ահը վատթար է բուն մահից։