Չկա ոչինչ ավելի կենսունակ, քան հիշողությունները:

Չկա ոչինչ ավելի կենսունակ, քան հիշողությունները: