Կան մեռելներ, որոնց հարկավոր է սպանել։

Կան մեռելներ, որոնց հարկավոր է սպանել։

Րաֆֆի      Մահ