Սիրո վերքը կարող է բուժել միայն նա, ով այն հասցրել է։

Սիրո վերքը կարող է բուժել միայն նա, ով այն հասցրել է։