Ինչպես հաճախ լինում է դժբախտ ժամանակներում, բարեմիտ որոշումը կայացվել է այն ժամանակ, երբ հարմար պահը արդեն բաց է թողնվել։

Ինչպես հաճախ լինում է դժբախտ ժամանակներում, բարեմիտ որոշումը կայացվել է այն ժամանակ, երբ հարմար պահը արդեն բաց է թողնվել։