Մաքրակենցաղ կյանքն ամենալավ քարոզն է:

Մաքրակենցաղ կյանքն ամենալավ քարոզն է: