Ժամանակը ջնջում է սխալն ու հղկում ճշմարտությունը:

Ժամանակը ջնջում է սխալն ու հղկում ճշմարտությունը: