Ով պատմություն ունի՝ չի կարող ետ չնայել։

Ով պատմություն ունի՝ չի կարող ետ չնայել։