Անօգուտ կյանքը անժամանակ մահ է։

Անօգուտ կյանքը անժամանակ մահ է։