Սիրիր ճշմարտությունը, բայց եղիր ներողամիտ սխալների հանդեպ։

Սիրիր ճշմարտությունը, բայց եղիր ներողամիտ սխալների հանդեպ։