Լինում են ճշմարտության երևութականություն ունեցող մոլորություններ։

Լինում են ճշմարտության երևութականություն ունեցող մոլորություններ։