Մարդը ոչ մի բան այնպես չի կարող առավելագույն չափով տնօրինել, ինչպես ժամանակը։

Մարդը ոչ մի բան այնպես չի կարող առավելագույն չափով տնօրինել, ինչպես ժամանակը։