Նոր ճշմարտության համար չկա առավել վտանգավոր ոչինչ, քան հին մոլորությունը:

Նոր ճշմարտության համար չկա առավել վտանգավոր ոչինչ, քան հին մոլորությունը: