Աղքատ ճամփորդի համար ահարկու ավազակն անգամ սարսափելի չէ:

Աղքատ ճամփորդի համար ահարկու ավազակն անգամ սարսափելի չէ: