Ամենահարուստը նա է, ում ուրախություններն ամենից քիչ են փող պահանջում։

Ամենահարուստը նա է, ում ուրախություններն ամենից քիչ են փող պահանջում։