Ակնհայտ գործի մեջ արդեն առկա է նրա լուծումը։

Ակնհայտ գործի մեջ արդեն առկա է նրա լուծումը։