Ամենամեծ սխալն է. ձգտել երևալ ավելի հաճելի, քան դուք իրականում կաք։

Ամենամեծ սխալն է. ձգտել երևալ ավելի հաճելի, քան դուք իրականում կաք։