Քանի որ երևակայությունն է ստեղծել աշխարհը, նա էլ կառավարում է այն։

Քանի որ երևակայությունն է ստեղծել աշխարհը, նա էլ կառավարում է այն։