Ով չի պարսավում զրպարտիչներին, նա խրախուսում է նրանց։

Ով չի պարսավում զրպարտիչներին, նա խրախուսում է նրանց։