Հույսերը՝ օղակապեր են, որոնք սրտին թույլ չեն տալիս պայթել։

Հույսերը՝ օղակապեր են, որոնք սրտին թույլ չեն տալիս պայթել։