Զարտուղի ճանապարհներով ճշմարտության չես հասնի։

Զարտուղի ճանապարհներով ճշմարտության չես հասնի։