Նրանց մահը, ովքեր ստեղծում են անմահ գործեր, միշտ անժամանակ է։

Նրանց մահը, ովքեր ստեղծում են անմահ գործեր, միշտ անժամանակ է։