Մեռնելը արագ ու դյուրին գործ է, ապրելը՝ զգալիորեն դժվար։ Լիոն Ֆոյխտվանգեր

Մեռնելը արագ ու դյուրին գործ է, ապրելը՝ զգալիորեն դժվար։