Լավ սովորությունը պետք է դուրս մղի այն, ինչ արմատավորել է վատը: Սենեկա Կրտսեր

Լավ սովորությունը պետք է դուրս մղի այն, ինչ արմատավորել է վատը: