Ամեն մի արցունք մահկանացուին ինչ֊որ ճշմարտություն է բացահայտում: Նիկոլո Ուգո Ֆոսկոլո

Ամեն մի արցունք մահկանացուին ինչ֊որ ճշմարտություն է բացահայտում: