Ցանկությունը կարող է դարձնել գեղեցիկ այն ամենը, ինչին նա ուղղված է։ Անատոլ Ֆրանս

Ցանկությունը կարող է դարձնել գեղեցիկ այն ամենը, ինչին նա ուղղված է։