Չի սիրել նա, ով միանգամից չի սիրահարվել։

Չի սիրել նա, ով միանգամից չի սիրահարվել։