Նա չէ երջանիկ, ով այդպիսին է թվում ինչ֊որ մեկին, այլ նա, ով իրեն զգում է այդպիսին: Պուբլիլիոս Սիրոս

Նա չէ երջանիկ, ով այդպիսին է թվում ինչ֊որ մեկին, այլ նա, ով իրեն զգում է այդպիսին: