Վստահությունն արիություն է, հավատարմությունը՝ զորություն։ Էբներ֊էշենբախ

Վստահությունն արիություն է, հավատարմությունը՝ զորություն։