Ուր չկա հավատ՝ խախուտ է ամեն բան: Ֆրիդրիխ Շիլլեր

Ուր չկա հավատ՝ խախուտ է ամեն բան: