Լավ սկիզբը գործի կեսն է։ Պլատոն

Լավ սկիզբը գործի կեսն է։