Մեզնից ոչ շատերն են հասկանում, թե որքան մեծ կարող է լինել փոքր գործը։ Չենինգ Պոլոք

Մեզնից ոչ շատերն են հասկանում, թե որքան մեծ կարող է լինել փոքր գործը։