Վիրավորի տառապանքները չեն թեթևանում նրանից, որ վերքը նրան հասցված է բարի մտադրություններով։ Բլեզ Պասկալ

Վիրավորի տառապանքները չեն թեթևանում նրանից, որ վերքը նրան հասցված է բարի մտադրություններով։