Ժամանակ, իրեր լափող, և դու չարասիրտ ծերություն, Լափում եք ամեն բան դու՜ք։

Ժամանակ, իրեր լափող, և դու չարասիրտ ծերություն,
Լափում եք ամեն բան դու՜ք։