Մի ձգտիր միշտ իրավացի լինել նրա նկատմամբ, ում սիրում ես։

Մի ձգտիր միշտ իրավացի լինել նրա նկատմամբ, ում սիրում ես։