Փողը լավ ծառա է, բայց վատ տեր:

Փողը լավ ծառա է, բայց վատ տեր: