Մեզնից յուրաքանչյուրը իր գործերի զավակն է։

Մեզնից յուրաքանչյուրը իր գործերի զավակն է։