Ով միայն հույսով է ապրում, Նա ամենևին չի հուսադրվում։

Ով միայն հույսով է ապրում,
Նա ամենևին չի հուսադրվում։